top of page

Kontakt

Läs vänligen under fliken frågor och svar innan du skickar e-post till styrelsen. Är du ändå osäker på vem du skall prata med hjälper naturligtvis styrelsen dig. Vi bevakar vår e-post dagligen och lovar att alltid återkomma så fort som möjligt.  Alla frågor eller funderingar som ej skall gå till våra förvaltare kan ni skicka till brfgjuta@gmail.com 

Styrelsen Brf Gjuta
Lars Ernemar
Ordförande
Lars-Åke Ekelund
Sekreterare
Heida Sigurdadottir
Ledamot
Ann-Margreth Åkesdotter
Ledamot
Per-Ola Hörnmark
Ledamot
Göran Ahlquist
Suppleant
Anders Buhl
Suppleant
Marcus Peterson
Suppleant
Ingvar Henriksson
Internrevisor
Karin Ralsgård
Valberedning sammankallande
Marie Malmqvist Larsson
Valberedning
Kontaktuppgifter till Nabo
Växel: 010-288 00 00
Kontakt för medlemmar:  010-288 00 27
bottom of page