top of page

Felanmälan

Vem som ska ta emot din felanmälan beror på vilken typ av fel som uppstått. Vill du göra en felanmälan gällande något i din lägenhet eller övrigt som gäller din förenings fastighet vänder du dig till föreningens tekniska förvaltare, SBC. Tänk på att om du själv har orsakat felet i din lägenhet kan du komma att faktureras för uttryckningen.
 
 • Avier/Avgifter
  Vid frågor rörande avier, avgifter eller andra ekonomiska frågor hänvisar vi er till vår ekonomiska förvaltare Nabo, på www.nabo.se eller på telefonnummer 010-288 00 27.
 • Trivselfrågor
  Har du frågor om ordningsregler eller övriga bestämmelser inom föreningen hänvisas du i första hand till föreningens stadgar och ordningsregler. Om du inte hittar informationen du söker där eller på vår hemsida kan du kontakta styrelsen via mail. Glöm inte att du kan ta upp saker på föreningsstämmorna, som är vår främsta mötesplats medlemmar emellan. Styrelsen uppmuntrar medlemmarna att lösa eventuella konflikter själva. Att prata med dina grannar löser de flesta problem. Om det inte löser problemet är du välkommen att kontakta styrelsen.
 • Kontakta styrelsen
  I allmänhet utför inte styrelsen direkt felavhjälpning, utan finns med som ett besluts- och informationsorgan. Kom också ihåg att styrelsen – liksom ni – är medlemmar i föreningen som lägger ner mycket egen tid på styrelsearbetet. Det går bra att ringa oss under vissa omständigheter, t ex. rörande brådskande fall, men mail- eller brevkontakt gäller alltid i första hand. Styrelsen nås via mail på brfgjuta@gmail.com.
 • Parkering
  Det råder kösystem för att få tillgång till parkeringplats i garaget. För tillfället är det fullt. För att skriva upp er på kö, skicka mail till styrelsen på brfgjuta@gmail.com
 • Vad får jag göra i min bostadsrätt?
  Som ägare av en bostadsrätt är du ansvarig för skador som orsakats. Du måste hålla bostaden i gott skick och betala för underhåll och reparationer. Du kan göra ett obegränsat antal förändringar i bostaden, men större förändringar kräver tillstånd av styrelsen, eftersom de kan påverka dina grannar. Du måste precis som i en hyresrätt visa hänsyn och inte störa dina grannar i onödan, men du får gärna bjuda på fika!
 • Vad ansvarar föreningen för?
  fasader yttertak trapphus och hissar vatten- och avloppsstammar ventilation källare och vind elledningar värmesystemet
bottom of page